“Het zit er wel in maar het komt er niet uit.” Hierbij gaat het over kinderen die vastlopen op school, terwijl het eigenlijk best slimme kinderen zijn. Resultaten blijven achter, automatiseren lukt niet, concentreren is een ramp. Alledaagse kinderen die moeite hebben om de lesstof in zich op te nemen op de manier waarop school dit aanbiedt.

Veel kinderen met leerproblemen hebben een voorkeur om in beelden en gevoelsmatig te denken. Ons onderwijs is juist rationeel en auditief ingesteld. Twee verschillende systemen, dat botst. Eigenlijk kan je spreken van verschillende leerstijlen, een linksgeoriënteerde leerstijl en een rechtsgeoriënteerde leerstijl.

Bij deze kinderen werk ik met de Kernvisie methode. De Kernvisie methode leert kinderen diverse technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Als deze kinderen de lesstof aangeboden krijgen op een manier die wel bij ze past, stijgen de resultaten en groeit hun zelfvertrouwen.

Het kind ontdekt dat het een heleboel meer kan dan het zelf – en vaak ook zijn omgeving – dacht. De inspanningen die het kind doet leveren snel resultaat op, waardoor het kind zich sterker gaat voelen.

Daarnaast voorziet de Kernvisie methode in een benadering waarbij ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt kunnen worden. Het kind is in staat het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf veranderen. Wanneer uw kind in groep 4 al de nodige leerproblemen ervaart is het zaak niet te lang te wachten om hulp in te schakelen. Kinderen kunnen gefrustreerd raken, ontwikkelen faalangst en verliezen hun motivatie.

Kijk voor meer informatie op de website kernvisiemethode.nl

Leerproblemen en Kernvisie methode Kidsuniek