Hoogsensitiviteit of hoog gevoeligheid is benoemd en beschreven door de Amerikaanse psychologe Elaine N. Aron. Zij baseerde de onderstaande beschrijving van deze karaktereigenschap op wetenschappelijk onderzoek:

Hoog sensitieve personen zijn mensen die zijn geboren met de neiging veel dingen op te merken in hun omgeving en diep te reflecteren alvorens te handelen, in vergelijking met degene die minder opmerken en snel en impulsief handelen.

Op internet zijn vele vragenlijsten te vinden om te ontdekken of uw kind hoog gevoelig is. Hier schuilt wel het gevaar in dat er een misdiagnose kan ontstaan. Sommige vragen moeten in de juiste context geplaatst worden omdat deze anders ook te gemakkelijk toepasbaar zijn op kinderen met een gedragsstoornis zoals, ADHD, ADD, PDD-NOS en het syndroom van Asperger. Zij vertonen een beeld waarin zeker een aantal vragen uit de lijst ook van toepassing zijn.

Gelukkig is er steeds meer begrip en aandacht voor hoog sensitieve kinderen. Daardoor wordt er meer rekening gehouden met deze kinderen en met de problemen die ze ondervinden. Hoog sensitieve kinderen vinden het vaak moeilijk om zich af te sluiten voor de drukke en snelle wereld om zich heen. Ze raken gestrest, overprikkeld en moe.

In mijn praktijk heb ik al veel hoog sensitieve kinderen en hun ouders mogen begeleiden. Wanneer zowel het kind als de ouders deze bijzondere eigenschap erkennen en leren hoe er mee om te gaan, ontstaat er weer rust en balans in hun leven.