Begrijpend lezen is weinig populair, veel leerlingen vinden het geen leuk vak. Toch is het de basis voor vrijwel alle schoolvakken en een voorwaarde voor succes in het voortgezet onderwijs. Namelijk vanaf groep 6 zullen de resultaten van begrijpend lezen een onderdeel voor het advies en verwijzing naar het voortgezet onderwijs zijn. Op de basisschool is het nog een apart vak en worden er verschillende strategieën geleerd en geoefend. Maar begrijpend lezen is geen apart vak, je past het toe bij álle vakken en zelfs in het dagelijks leven. Door middel van leuke, wisselende werkvormen bied ik de kinderen extra handvatten en zullen ze steeds meer en vanzelfsprekender teksten gaan begrijpen. Ze krijgen er plezier in en ontdekken dat begrijpend lezen meer is dan alleen vragen bij een tekst beantwoorden.

Woorden zijn de kern van taal en teksten zijn opgebouwd uit woorden. Zonder begrip van die woorden dus ook geen tekstbegrip. De grote invloed van woordenschat op begrijpend lezen is inmiddels in vele onderzoeken aangetoond. Daarbij werd duidelijk dat er ook een omgekeerde relatie is: de woordenschat kan zich ontwikkelen door het lezen van teksten. Daarom zal ik tijdens de begeleiding altijd aandacht besteden aan zowel begrijpend lezen als woordenschat.