Sinds een aantal jaren wordt er op een basisschool veelal geen individuele hulp buiten de klas gegeven. De extra hulp die wordt gegeven vindt plaats in groepjes in de klas. Voor een aantal kinderen is dit niet voldoende. Zij hebben meer oefening, uitleg en individuele aandacht nodig. Ik kan ze een helpende hand bieden door een aantal weken, eenmaal per week, extra te begeleiden. Dit kan zijn op het gebied van; lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Deze bijles is bedoeld voor kinderen van groep 3-8.

Plezier op school en succeservaringen zijn heel belangrijk voor de motivatie, en efficiëntie van het leerproces van elk kind.

Bijles zorgt er voor dat uw kind doelmatig kan leren; moeilijke theorie wordt simpel uitgelegd, leerstrategieën worden aangeleerd en alle vragen worden beantwoord.

Bijles biedt naast het normale schoolprogramma precies die extra individuele ondersteuning die kinderen nodig hebben.

kidsuniek praktijk voor bijles basisschool leerlingen